Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse juhtkonnaga ja vallavalitsusega.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu liikmed 2017/2018 õppeaastal:

Sipsiku rühma vanemaid esindab Kristin Tammaru

E-post: kristin.tammaru@gmail.com

Miki rühma vanemaid esindab  Margarita Randviir

E-post: rita.randviir@gmail.com

Buratino rühma vanemaid esindab Reelika Kont-Haas

E-post: autoraamat@gmail.com

Õpetajaid esindab  vanempedagoog Katrin Salep

E-post: katrin.salep@mail.ee

Valda esindab humanitaarvaldkonna juht Riina Haljasoks

E-post: riina.haljasoks@nissi.ee