Töötajad

Direktor

Maie Joaveski

Telefon: +372 673 5343 ja +372 5560 0343

E-post: turlas@hot.ee

Majandusjuhataja

Eda Tomikas

Telefon: +372 673 5343 ja +372 53359859