Lasteaiast

Turba Kooli Lasteaia osa

Turba Kooli lasteaia osa asub Saue vallas, Turba alevikus. Turbat ümbritsevad imeilusad metsad, põllud ja raba. Lastel on võimalus viibida palju looduses, tutvuda kodukoha maaelu- ja töödega, õppida tundma  taimi ja loomi.

 

Ajalugu

 1. novembril 1936. aastal avati As Eesti Turbatööstus Ellamaa turbatööstuse lasteaed.
 2. oktoobril 1974. aastal avati uus lasteaiahoone.

       1. septembril 2018. aastal liideti Turba Lasteaed Turba Kooliga lasteaed-põhikooliks nimetusega Turba Kool.

 

Missoon

Me loome arengukeskkonda, milles laps avastab ning arendab oma andeid, saab teadlikuks oma kutsumusest. Me hoolitseme terve, haritud, ennast arendava, iseseisvalt mõtleva ja endasse uskuva, loodus- ja kultuurikeskkonda väärtustava isiksuse kujunemise eest.

 • loome arengukeskkonda, milles lapsel kujunevad välja eluks vajalikud üldpädevused;
 • aitame lapsel tema paljude soovide ja unistuste seast välja valida need, mille täitumist ta kõige rohkem soovib;
 • õpetame keskenduma mitte sellele, mis võib viltu minna, vaid sellele, mida on võimalik saavutada ja võita;
 • näitame, kuidas unistustest selgete eesmärkide ja tegevusplaanideni jõuda;
 • näitame, kuidas iga eesmärgi saavutamiseks endas motivatsiooni leida;
 • aitame leida lapsel endas varjatud jõuallikaid, mille abil saavutada senisest palju enamat;
 • õpetame last erinevates olukordades mugavalt ja kindlalt tundma.

 

Visioon

Oleme kool, kus

 • süvendatakse arusaamist sellest, kes me oleme ja millele oleme pühendunud;
 • tegevuse keskmes on lapse areng, tema anded ja kutsumus;
 • domineerib loomine, uurimine, katsetamine, avastamine;
 • on väärtustatud keskkonnasäästlik ja kultuuripärandit edasikandev mõtteviis;
 • on turvaline keskkond;
 • on oodatud iga laps;
 • tegutsevad usaldusväärsed ja professionaalsed töötajad, keda hindavad kõrgelt õppijad, vanemad ja kogukond.

3g