Teated

Suvine töögraafik

Lasteaed on suletud kuni 31.juulini. 

1.-9. august on avatud üks valverühm.

12.-23. august on avatud kaks valverühma.

Alates 26. augustist töötame taas tavapäraselt kolme rühmaga.

 

 

Oli tore tantsupäev

Veeavarii likvideeritud

Kolmapäeval, 03.04.19 lasteaed taas töökorras, veeavarii likvideeritud.

 

 

 

Osalustasu soodustused Saue valla munitsipaallasteasutustes

 

Saue valla munitsipaallasteaias on kehtestatud vanematele osalustasu 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Töötasu alammäär on 2019. a 540 eurot.

Juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, laienevad lapsele järgmised soodustused:

 1) 50% lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk 2019. a maksab vanem 54 eurot kuus osalustasu;

 2) kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk 2019. a maksab vanem teise lapse eest 27 eurot kuus;

3) kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus ehk vanem on kohatasust vabastatud.

Punktides 1. ja 2. nimetatud soodustused laienevad automaatselt juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on kohatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.

Soodustuse saamiseks on vaja esitada vallavalitsusele eraldi avaldus järgmistel juhtudel:

 • kolme või enama alaealise lapsega pere puhul. Ka siis, kui kolme või enama lapselisest perest läheb lasteaeda järgmine laps;
 • kärgpere puhul, kus kasvab kolm või enam alaealist last;
 • 50% ja 75% suuruse soodustuse saamiseks juhul, kui rahvastikuregister ei kajasta perekonna tegelikku koosseisu – tegemist on tegelikult üksikvanema või kärgpere kahe lapsega, kes üheaegselt valla lasteaias käivad.

Soodustuse saamiseks esitatav avaldus kehtib tähtajatult. Andmeid kontrollitakse vallavalitsuse poolt 1 kord aastas 1. jaanuari seisuga ja kui perekond ei vasta enam soodustuse saajatele esitatavatele tingimustele, siis sellest kalendriaastast soodustust enam ei võimaldata.

 

Täiendavat infot saab haridusspetsialist Lily Roobilt, tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee.

 

 

Alates 7.jaanuarist muutuvad Kernu ja Nissi piirkondade busside sõiduplaanid ja marsruudid. Tehakse sissesõit Kohatu külas ja pärastlõunal sõidab buss ka Tuuliku AÜ teeristini.

Eakate Ristil käimise liinil SN4 on muudetud väljumisaegu ja tehtud liin aeglasemaks, et saaks kiirustamata peale ja maha minna.

SN

SK

 

 

 

 

 

Saue valla siseliinid kooli viimastel päevadel 20. ja 21.12.2018 ning koolivaheajal

Perioodil 22.detsember kuni 06.jaanuar on Saue valla koolides koolivaheaeg ning S, Ä, SN ja SK liinide teenindamine on peatatud (välja arvatud SN4).

 

Neljapäeval 20.detsembril on väljumisajad järgmised:

 • Ä1 hommikune 7:20
 • Ä2 hommikune 7:30
 • Ä3 õhtune ainult 13:30
 • Ä4 õhtune ainult 13:30
 • Ä1 tagasi kooli 15:55
 • Ä2 tagasi kooli 16:05

 

 • SK1 lisaring Ruila kooli juurde 16:50
 • SK1 lisaring Ruila koolist 21:00 (marsruut on lühendatud: Ruila kool – Allikamäe – Muusika – Kernu – Haiba – Miilimaa)

 

 • SK2 lisaring Ruila kooli juurde 16:20
 • SK2 lisaring Ruila koolist 21:00 (marsruut on lühendatud: Ruila kool – Rallipargi – Kibuna – Kaasiku – Laitse – Nissi)

 

Reedel 21.detsembril on väljumisajad järgmised:

 • Ä1 hommikune 7:50
 • Ä2 hommikune 8:00
 • Ä3 õhtune ainult 12:30
 • Ä4 õhtune ainult 12:30

 

 • SN1 õhtune 13:00 (Nissi kool 13:00, 13:15, Turba gümnaasium 13:30)
 • SN2 õhtune 13:00 (Nissi kool 13:00, Turba gümnaasium 13:25, 14:04)

 

 • SK1 õhtune 13:30 (Ruila kool 13:30, Kernu kool 13:53, Ruila kool 14:12)
 • SK2 õhtune 12:50 (Nissi kool 12:51, Ruila kool 13:30, Ruila kool 14:19)
 • SK3 – teenindamine on peatatud

 

 • S3 õhtune 11:50 (Pääsküla gümnaasium 11:50, Laagri kool 12:00)
 • S4 tavapärase graafiku järgi 14:40
 • S5 11:05 (Saue gümnaasium 11:05, Laagri kool 11:30)

 

Ä ja S-liinid

SK-liinid

SN-liinid

 

 

 

Turba Kooli lasteaia lastevanemate koosolek toimub teisipäeval, 18.septembril.  17:30

Päevakava:

 1. Koolijuhi tutvustus
 2. Õppeaasta eesmärgid ja tegevuskava
 3. Kodukord
 4. Vanemate küsimused
 5. Vanemate, vilistlaste ja toetavate organisatsioonide esindajate valimine hoolekokku.

 

 

NB!

Alates 01.05.2018 saab Marienthali Kliinikusse logopeedi juurde perearsti suunamisega!

 

TEADE

Turba Kooli ja Turba Lasteaia liitmine

 

Edastame Teile Saue Vallavolikogu 29. märtsi 2018 otsuse nr 24 „Turba Lasteaia liitmine Turba Kooliga lasteaed-põhikooliks nimetusega Turba Kool“.
Saue Vallavolikogu on otsustanud korraldada alates 1. septembrist 2018 Saue Vallavalitsuse hallatavate asutuste Turba Lasteaed (registrikood 75010387) ja Turba Kooli (registrikood 75010312) tegevus ümber, liites Turba Lasteaed Turba Kooliga ja muutes Turba Kooli tegutsemisvormi põhikoolist lasteaed-põhikooliks.
Otsuse alusel toimub juhtimise ning tugiteenuste korraldamise ühendamine. Mõlemad asutused jätkavad tegevust oma praeguses asukohas. Kooli ning lasteaia liitmise kohta on arvamust avaldanud Turba Kooli hoolekogu ning õpilasesindus ning Turba Lasteaia hoolekogu, kes on otsust toetanud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Laisk
vallavanem

 

 

TEADE

Turba Lasteaia toidupäeva maksumus on alates 01. aprillist 2018.a. hoolekogu otsusega 1,60 eurot. Toiduraha arvestatakse lapse kohal käidud päevade järgi (ettemaksu tasaarveldus).

Lasteaiatasu arvestab raamatupidaja Helle Abroi

Telefon: 6541137

E-post: Helle.abroi@sauevald.ee